flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

НПА, що визначають правові засади діяльності суду

19 жовтня 2017, 09:05
 
·        Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
  
 ·       Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV;
 
·        Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;·        
 
·        Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIІІ «Про судоустрій і статус суддів» ;
 
·        Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV «Про доступ до судових рішень»;
 
·        Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
 
·        Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР  «Про звернення громадян»;
 
·        Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI  «Про захист персональних даних»;
 
·        Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII«Про запобігання корупції» ;
 
         Закон України від 10.12.2015 р. № 889- VIІІ «Про державну службу»;
 
·        Закон України від 12.02.2015 р. № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»;
 
·        Закон України від 08.07.2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» з наступними змінами та доповненнями;
 
·        Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями);
 
·       Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами;
 
·        Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року №173;   
 
         Кодекс суддівської етики, затверджений рішенням ХІ З’їзду суддів України від 22.02.2013 року;