flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Основні завдання, місія та функції суду

20 грудня 2017, 13:57

Місія Апеляційного суду Чернігівської області  полягає у  захисті прав і свобод людини і громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону й справедливості.

Завдання,  що стоять перед судом, передбачені статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зважаючи на те, що пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України як одна з основних засад судочинства визначена гарантованість забезпечення права на апеляційний перегляд справи, завданням Апеляційного суду Чернігівської області є перегляд в апеляційному порядку цивільних справ, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, розглянутих судами першої інстанції Чернігівської області. 

Функції. У відповідності до статті 27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" функціями (повноваженнями) Апеляційного суду Чернігівської області є:

  • здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
  • аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідних місцевих судів, Верховного Суду України;
  • надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства;
  • здійснення інших повноважень, визначених законом.