flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ, Порядок

 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙСУД

Н А К А З

 

13  квітня 2021 року                                                                            № 28 – од/а

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються за запитами на інформацію та адвокатськими запитами

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», частини другої статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами і доповненнями), керуючись положеннями статті 155  Закону  «Про судоустрій і статус суддів»,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію з 13 квітня 2021 року Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими запитами з додатками.
 2. Провідному спеціалісту відділу з питань персоналу Батицькій О.П. надати копію цього наказу заступнику керівника апарату суду Дубині Ю.А., у судові палати з розгляду цивільних та кримінальних справ суду, відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія, відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності - для використання в роботі.
 3. Провідному консультанту відділу інформаційно-технічного та аналітичного забезпечення роботи суду Хоменко Ю.С. оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Чернігівського апеляційного суду.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника керівника апарату Чернігівського апеляційного суду Дубину Ю.А.

 

Керівник апарату

Чернігівського апеляційного суду       _підпис_               Т.І. Кривонос

                                                                                                       

     

                                                                                                                  Додаток № 1

                                                                             до Порядку відшкодування фактичних        

                                                                                                  витрат на копіювання, друк або сканування  

                                                                                                  документів, що надаються Чернігівським

                                                                                                  апеляційним судом за запитами на інформацію  

                                                                                                  та адвокатськими запитами

 

Розмір фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими  запитами

з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка    Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

Затверджено наказом керівника

апарату Чернігівського апеляційного суду

 №  28-од/а   від 13 квітня 2021 року

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими запитами

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації та адвокатами фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими запитами.
 2. Відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються за запитами на інформацію та адвокатськими запитами (додаток № 1 до Порядку).

3 Розмір відшкодування фактичних витрат визначається в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами і доповненнями),

 1. Відповідальна особа, до функцій якого належить забезпечення доступу до публічної інформації Чернігівського апеляційного суду, після отримання документів за запитом на інформацію чи адвокатським запитом, у разі необхідності здійснення копіювання, друку або сканування документів за таким запитом обсягом більш як 10 сторінок, подає Заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання, друк або сканування документів (далі - Заявка) до відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Чернігівського апеляційного суду, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 2. На підставі отриманої Заявки відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Чернігівського апеляційного суду, впродовж робочого дня виписує за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання, друк або сканування документів (далі - Рахунок), і передає його відповідальній особі, до функцій якої належить забезпечення доступу до публічної інформації Чернігівського апеляційного суду, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації чи адвокату

 

 1. Оплата Рахунку може здійснюватися у будь-якій фінансовій установі.

 

 1. Документи за запитом на інформацію та адвокатським запитом надаються протягом трьох робочих днів після отримання документів, що підтверджують повну оплату Рахунку.

 

 1. Документи обсягом понад 10 сторінок не надаються у разі повної або часткової відмови запитувача інформації чи адвоката від оплати Рахунку.
 2. Для повернення частково сплачених коштів, у разі відмови запитувачем інформації чи адвокатом від повної оплати Рахунка або в разі надлишкового внесення коштів, запитувач інформації чи адвокат подає до Чернігівського апеляційного суду такі документи:

письмову заяву, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунку, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню;

копію платіжних документів, що підтверджують факт внесення коштів на рахунок Чернігівського апеляційного  суду;

 -         копію сформованого Чернігівським апеляційним судом Рахунку.

 1. Кошти, які надійшли на рахунок Чернігівського апеляційного суду як відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються за запитами на інформацію та адвокатськими запитами, протягом п’яти робочих днів від дати надходження спрямовуються на відновлення касових видатків загального та спеціального фонду державного бюджету.

 

Заступник керівника апарату

Чернігівського апеляційного суду            _підпис_                     Ю.А. Дубина

 

 

 

                                                      Додаток № 2

До Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими запитами

______________________________________________________________________________________________________

 

ЗАЯВКА № _____

від « ___»  20 ___________ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання, друк або

сканування документів

 

___________________________________________________________________________________________________(дата та № запиту на інформацію/адвокатського запиту)

 

__________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали запитувача - фізичної особи/адвоката, найменування запитувача - юридичної особи або

об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

 

Послуга, що надається

Кількість

аркушів

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній

друк)

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

Усього

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Відповідальна особа:

_________________                      _____________            ________________

(посада)                                                                              (підпис)                                                (ініціали, прізвище)

 

 

 

                                                                Додаток 3

 

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів, що надаються Чернігівським апеляційним судом за запитами на інформацію та адвокатськими запитами

 

Отримувач:____________________________________________________

Код ЄДРПОУ:__________________________________________________

Рахунок_______________________________________________________

 

РАХУНОК №

від «____» ___________        20___ року

для здійснення оплати витрат на копіювання, друк або сканування документів

__________________________________________________________________

(дата та № запиту на інформацію/адвокатського запиту)

Найменування

Кількість

аркушів

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Сума, грн

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

Усього

Х

Х

 

 

Усього до сплати: ______________________________________________________________________

                                   (сума прописом)

 

Особа, яка виписала рахунок:

          __________________          __________                        __________________

       (ініціали, прізвище)                                         (підпис)                                         (ініціали, прізвище)