flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні завдання, місія та функції суду

Місія Чернігівського апеляційного суду полягає в захисті прав і свобод людини і громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону й справедливості.

Завдання,  що стоять перед судом, передбачені статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зважаючи на те, що пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України як одна з основних засад судочинства визначена гарантованість забезпечення права на апеляційний перегляд справи, завданням Чернігівського апеляційного суду є перегляд в апеляційному порядку цивільних справ, кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення, розглянутих судами першої інстанції Чернігівської області. 

Функції. У відповідності до статті 27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" функціями (повноваженнями) Чернігівського апеляційного суду є: