flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Нормативно-правові засади діяльності Суду

Відповідно до ст.125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Чернігівський апеляційний суд діє на підставі Конституції України, Закону України від 02.06.2016 №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів. Апеляційний суд діє як суд апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, – як суд першої інстанції. 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» визначено такі повноваження апеляційного  суду:

 Правові засади діяльності суду визначають:

До повноважень голови апеляційного суду належать:

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 В Чернігівському апеляційному суді діють судові палати: з розгляду цивільних справ та з розгляду кримінальних справ.

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на три роки. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової влади.

 Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Організаційне забезпечення роботи Чернігівського апеляційного суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.